Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Premium Svensk Lax AB, 559178-5372, kallas härmed till extra bolags-stämma som hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 18.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, Stockholm.

Ladda ner dokument: